Забележителности

в България

Рила

Share

планина Рила

На територията на най-големия национален парк в България се извисяват над 100 върха с надморска височина над 2000 м. Сред тях се издига и най-високият на Балканския полуостров – връх Мусала. Той е включен в списъка на 100-те национални туристически обекта и отговаря на печат 80.

Още през квартенера, в резултат на ерозионните действия на ледниците са се оформили над 150 ледникови езера, разположени главно в дълбоките дъна на циркусите. Големият брой глациални форми на релефа определят специфичния алпийски ландшафт, силно характерен за парка.

От Рила извират едни от най-дългите и пълноводни реки в България и на Балканите – Искър, Марица, Места. Водните басейни, които се формират от планина Рила са основния питеен източник не само на околните общини – те снабдяват и част от гръцкото и турското население.

В парка са включени много защитени екосистеми. Там се съхраняват защитените видове на смърч, ела, бяла мура, клека.

рила национален парк

Биологичното разнообразие в Рила е изключително богато. В планината растат над 1400 вида растения, 42 защитени от закона и 100 вида редки и застрашени представители на флората. Растителното богатство на Рила е представено и от множество ендемити и реликти.

Фауната на Рила също е много богата. В планината живеят много бозайници, птици, влечуги, земноводни, риби. По залесените чукари вирее най-многобройната популация на балканска дива коза. Други характерни за Национален парк Рила са лалугера, алпийския тритон, малката кукумявка и глухар. Разнообразна и многобройна е и безгръбначната фауна. За това Рила е сред най-значимите природозащитени резервати в Европа.

рила панорамна гледка

Разгледайте снимки от природата на Рила планина.

Посетете най-голямата света обител в България – Рилски манастир.

2 коментара към “Рила”

  1. […] красивата Рила планина се намират многобройните Стобски пирамиди. […]

  2. […] южните склонове на Рила планина, на 76 километра от Благоевград и 178 километра от София […]

НАПИШИ КОМЕНТАР

Трябва да се логнеш за да коментираш.